İnteraktif MediaEşyayı Sanattan Ayıran Neydi? Fonksiyonel olup olmaması mı yoksa ekonomik değeri, seri üretilebilirliği, hayatın makineleşmesi veya makinenin hayata yakınlığı mı?

Tasarımın en önemli ölçütlerinden birisi bir tasarımın eşyaya dönüştürülüp kullanılabilirliği. Biz de yaptığımız broşür ve tanıtım tasarımlarımızı taşınabilir yaparak CD'lere taşıyoruz.
Size Sunacağımız Hizmetler,
+İnteraktif CD Tasarımı
+Tanıtım CD Tasarımı